eCorpoNet - System Bankowości Korporacyjnej
 1. Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia

  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 2. Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)

  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu) ?
  2. Czy certyfikat jest ważny?

Logowanie do systemu eCorpoNet


Nowa wersja systemu eCorpoNet

 1. Chroń swoje hasła!
 2. Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych
 3. Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł
 4. Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję
 5. Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu
 6. Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony

Tarcza Finansowa PFR 2.0 -

SKŁADANIE OŚWIADCZENIA O ROZLICZENIU SUBWENCJI FINANSOWEJ PFR TARCZA 2.0 DLA MŚP
Instrukcja dla MŚP
   

Tarcza Finansowa PFR 2.0 - proces umorzeń - WAŻNE!!!

SKŁADANIE OŚWIADCZENIA O ROZLICZENIU SUBWENCJI FINANSOWEJ PFR TARCZA 2.0 DLA MŚP
Instrukcja dla MŚP
   
SKŁADANIE OŚWIADCZENIA O ROZLICZENIU SUBWENCJI FINANSOWEJ PFR TARCZA 2.0 DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW
Instrukcja dla Mikrofirm
   
Terminy decyzji dotyczących zwrotów dla beneficjentów Tarczy Finansowej PFR 2.0
Informacja PFR
   

Instrukcja rozliczenia zwrotu subwencji dla Przedsiębiorstw z sektora MŚP w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0

Instrukcja dla MŚP

Zachęcamy do udziału w szkoleniach od 8 listopada do 19 listopada br. PFR prowadzi cykl szkoleń adresowanych do Beneficjentów Tarczy Finansowej 2.0 z sektora MSP ukierunkowanych na poprawne złożenie Oświadczenia o rozliczeniu otrzymanej subwencji finansowej.Szkolenia rozpoczynają sie w podanych dniach od godziny 13.00 a przewidywany czas szkolenia to ok. 1,5h. Indywidualne zapisy do szkoleń dotyczących rozliczeń Tarczy 2.0 dla MSP należy dokonać za pośrednictwem strony :

Zapisy na szkolenie

Rozpoczyna się proces rozliczenia i zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji dla Przedsiębiorstw z sektora Mikro i MŚP w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. Firmy, które spełnią określone wymagania mogą liczyć na 100% umorzenia.

Komunikat

INFORMACJA DLA KLIENTÓW BYŁEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOŚNICOWICACH

Klientów Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach, logujących się do nowej bankowości elektronicznej po raz pierwszy, w celu uzyskania hasła prosimy o kontakt telefoniczny pod dedykowanymi nr telefonu
(32) 238-77-60; 723-450-005; 695-746-764; 508-319-125

Komunikat! Tarcza Finansowa PFR 1.0 - proces umorzeń - WAŻNE!!!

Komunikat!
Instrukcja dla MŚP
    Instrukcja dla Mikrofirm

Uruchomienie - Tarcza Finanoswa 2.0 PFR

Komunikat

INDYWIDUALNY RACHUNEK PODATKOWY (IRP) W ZAKRESIE VAT, PIT, CIT

Od 1 stycznia 2020 roku zmienią się zasady wysyłania przelewów podatkowych do urzędu skarbowego. Wynika to z ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (w tym ordynacji podatkowej).

Od 1 stycznia 2020 roku:

• Aby zapłacić przelewem podatek CIT, PIT i VAT, będziesz potrzebować indywidualnego rachunku podatkowego (zwanego również mikrorachunkiem podatkowym lub IRP). Tu znajdziesz Twój IRP.
• Pozostałe podatki (PCC, SD, KP, AKCYZA) nadal będziesz opłacać na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego.
• Jeśli nie masz NIP-u ani PESEL-u (np. jesteś nierezydentem), wszystkie przelewy podatkowe zrobisz na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego.
• Numery rachunków bankowych urzędów skarbowych mogą się zmienić – zaktualizujemy je w bazie urzędów w usługach bankowości internetowej.